• Değişime Liderlik Yapmak
  • Rönesans Değişim Bilimleri Enstitüsü, "Dünyadaki Endüstri toplumundan, Bilgi toplumuna değişimin" Ülkemizdeki koçluğunu yapmak üzere 9 kasım 1999 da anlamlı bir 10. yılda kurulmuştur. Ülkemiz de bilindiği gibi 2000 yılı ile birlikte önce kriz diye algılanan, sonra değişim olduğu anlaşılan bir yolculuğa yani geleceğe yelken açmıştır.
  • Rönesans, 2001 yılında başlattığı "Değişim Platformu" kapsamında, Üniversitelerimizle, Yerel Yönetimler ile, Sosyal Paydaşlarımızla çalışmalar başlatmış ve çeşitli konferansların yanı sıra 24 bölümlük TV programı ile DEĞİŞİM'İ, tehditlerini, fırsatlarını anlatılmaya çalışılmıştır.
  • Bir anlamda toplumun, kurumların ve bireylerin değişim yolculuklarına rehberlik yapmaya çalışmıştır. Değişim bir sefer yapılan bir süreç değildir. Rönesans var olduğu sürece bu rolünü sürdürecektir.
  • O günden bugüne geçen sürede sürekli değişim ve gelişim trendiyle Rönesans 20 yıldır iş dünyasının profesyonellerini yetiştirmektedir.
  • Gelişen teknolojinin bize verdiği artıları yanımıza alarak uzak noktadaki kişilerin de  bilgi birikimimize ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla teknolojik altyapımızı geliştirerek 2006 yılı içinde "e-Learning Suite" çalışmasını tamamladık.
 • Sosyal Sorumluluğumuz ve Rolümüz
  • Toplumun ve bireylerin değişim ve yönetişimine destek vermek
  • Kurumların değişim ve gelişimine destek vermek
  • Kurumların, yönetişebilmeleri için destek vermek
  • Kurumun ve sosyal ortaklarının iletişebilmesi ve yönetişebilmesi için teknolojiler geliştirmek
  • Bu Rolümüzü Yerine Getirebilmek İçin Temel Stratejilerimiz
  • Toplum, müşteri ve paydaşlarımızın beklentilerinden hareket etmek
  • Beklentileri senkronize ederek çözüm üretmek
  • Müşterilerimizin memnuniyetlerini tam ve mutlak sağlamak
  • Kurumun sürdürebilirliğini ve büyümesini sağlamak
 • Değerlerimiz
  • Çevreye duyarlılık ve toplum odaklılık
  • Yönetişim ve değer katma
  • Bilimsellik ve yenilikçilik
  • Empati, uzlaşma, değişim, paylaşım
  • Bütünsel ve kişisel kalite
  • Yönetişim anlayışımız, Markamız
  • Hızlı ve doğru karar alabilen çevik organizasyon yapımız ve kurum kültürümüz
  • Değişimi ve gelişimi yönetebilen stratejik yaklaşımımız
  • Kişisel kalitesi yüksek çalışanlarımız,
  • Müşteri memnuniyeti sağlamada becerimiz, Bilgi teknolojileri becerilerimiz
 • Yönetişim İlkelerimiz
  • Katılımcı demokratik platform ve kurumsal yönetişim anlayışı
  • Kurumun çevreye, topluma, müşterilere, hissedarlara, çalışanlara ve diğer paydaşlara karşı sosyal sorumlulukları ve haklarının korunması
  • Adil olma ve eşitlik,
  • Şeffaflık, bilgilendirme ve iletişim
  • Hesap vericilik ve denetlenebilme, ölçülebilirlik ve süreç yönetimi
  • Küreselleşme, sürdürülebilirlik ve büyüme
  • Gelecek değeri yaratmak ve liderlik
 • Kabiliyetlerimiz
  • Yönetişim anlayışımız
  • Değişimi ve gelişimi yönetebilen stratejik yaklaşımımız
  • Kişisel kalitesi yüksek çalışanlarımız
  • Kurum ve kurumdaşlık kültürümüz
  • Müşteri memnuniyeti sağlamada becerimiz
  • Bilgi teknolojileri becerilerimiz
  • Markamız
 • Kabiliyetlerimiz
  • Yönetişim anlayışımız
  • Değişimi ve gelişimi yönetebilen stratejik yaklaşımımız
  • Kişisel kalitesi yüksek çalışanlarımız
  • Kurum ve kurumdaşlık kültürümüz
  • Müşteri memnuniyeti sağlamada becerimiz
  • Bilgi teknolojileri becerilerimiz
  • Markamız
 • Organizasyon Yapımız
  • Beklentileri yönetirken değer katmayı referans alan
  • Yönetişim ve süreç bazlı,
  • Strateji ve proje bazlı,
  • Çapraz fonksiyon ve takım oluşturabilen,
  • Esnek, çevik, hızlı ama kontrollü, riskini bilgiyle yönetebilen ”Proje Matriks Organizasyonlar”
 • Faaliyet Alanlarımız
  • Kurumlara Özel Eğitimler ve Genel Katılıma Açık Seminer ve Sertifika Programları
  • Danışmanlık
  • Yönetişim Yazılımları
  • Devlet Destekleri
 • Kurum ve Kurumdaşlık Kültürümüz
  • İnsanların insanları yönetmediği, insanların projelerini ve süreçlerini yönettiği
  • Müşteriyi yönetmeyen, müşteri beklentilerini yöneten
  • Ortak amaç ve hedefler için paylaşımcı
  • “ Her iş kutsaldır ve saygındır” anlayışı ile dayanışmacı
  • Herkesin birbirine eşit ağırlıklı saygı, sevgi gösterdiği, uzlaşmacı
  • Her alanda verimliliği, kaynak ve maliyet yönetimini ilke edinmiş
  • Bilgiyle donatılmış ve sürekli öğrenen ve öğreten
  • Hızlı hareket edebilen, çevik ama kontrollü
  • Heyecanlı ama duygusal zekaya sahip
  • İş verilmesini beklemeyen, iş yaratan
  • Sadece eleştiren değil, çözüm üreten
  • Kişisel kalitesi yüksek
  • Tutamayacağı sözü vermeyen, verdiği sözü mutlak tutan
  • Başkalarının haklarına saygılı
  • Kurallara uyan ama sorgulayan
  • İşi ile ilgili küresel bilgi ve standartları takip eden
  • Sıra dışı düşünebilecek kadar geniş bakabilen, kendini sınırlamayan
  • Ne iş yaptığının değil, nasıl yaptığının önemli olduğu
  • Değer yaratan, değer katan, yenilikçi değişimden, yönetişimden yana kurum ve kurumdaşlık kültürü