İletişim RONESANS El Kitabı Eğitimler MIS SCRM SPRM Ana Sayfa Forum Öneriler Toplantı Yönetimi; Proje Chart Prosesler Prosedürler Hatırlatma Hissedar-Hatırlatma CRM Ajandam Bu yazılımın  tasarımı ve içeriği Rönesans Değişim Bilimleri Enstitüsü'nün fikri mülkiyetidir izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve kullanılamaz.
İzinsiz kullanıldığı takdirde yasal haklarımız saklıdır  

 

RÖNESANS YÖNETİŞİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

eCCG CONSULTING  İLKELERİ

1-Katılımcı demokratik platform ve kurumsal yönetim anlayışı (yönetişim )

2-Kurumların hissedarlara karşı sorumlulukları ve haklarının korunması

3- Kurumların çevreye ve topluma karşı sosyal sorumlulukları

4-Kurumların müşterilere karşı sorumlulukları ve müşteri odaklılık

5-Kurumların çalışanlara karşı sorumlulukları ve haklarının korunması

6-Kurumların diğer paydaşlara karşı sorumlulukları ve haklarının korunması

7-Adil Olma ve Eşitlik (Hissedarlara ve paydaşlara karşı)

8-Şeffaflık, bilgilendirme ve iletişim (Hissedarlara, müşterilere, topluma ve paydaşlara dönük)

9-Hesap vericilik ve denetlenebilme (Hissedarlara, paydaşlara)

10-Devamlılık, sürdürülebilirlik ve büyüme

11-Gelecek değeri yaratmak

12-Sürekli değişim ve süreç yönetimi

13-Küreselleşme

14-Liderlik ve kurumsal adalet

15-Ölçeklenebilirlik

 AnaSayfa| Forum | Chat | SPRM| SHRM| SCRM| HRRM| Öneri | Toplantılar | Proje | Proses| Ajandam| Çikis
Designed By
RÖNESANS © 2004